Dane dotyczące imienia, drugiego imienia, nazwiska (wyświetlane w module poza nawiasami) powinny odzwierciedlać informację opublikowaną przez Urzędy Patentowe. Powiązanie danych z pracownikiem lub doktorantem jednostki będzie w przyszłości na bieżąco aktualizowane zgodnie z zawartymi danymi w module pracowników lub osób ubiegających się o stopień doktora (dane te publikowane są w module w nawiasie).

Nie ma potrzeby aktualizacji danych zaciągniętych ze źródeł zewnętrznych.