Stanowisko ministerstwa: Zmianę płci w trakcie trwania studiów należy zarejestrować jako zmianę biznesową w zakresie danych osobowych i identyfikacyjnych studenta.

Aby to zrobić odnajdź studenta w Wykazie studentów. Kliknij w nazwisko studenta. Aby uaktualnić dane osobowe wybierz przycisk „Edytuj” w sekcji „O studencie” w podsekcji „Dane aktualne”. Następnie kliknij przycisk „Zmień aktualne dane”. Wpisz nowe dane osobowe, płeć i nowy numer PESEL z datą powzięcia informacji o zmianie. Zapisz wprowadzone zmiany.

W ten sposób wszystkie dane o studiowaniu przypisane do studenta pozostaną i będzie to prawidłowy zapis zmian wraz z historią danych osobowych.

Zobacz także: