W przypadku pracownika można podać tylko jedno obywatelstwo. Jeśli pracownik posiada podwójne obywatelstwo, w tym obywatelstwo polskie, należy wpisać obywatelstwo polskie. Jeśli pracownik-cudzoziemiec posiada dwa obywatelstwa, ale żadne z nich nie jest obywatelstwem polskim, pracownik powinien wskazać, które obywatelstwo ma zostać zarejestrowane.

W przypadku studentów-cudzoziemców istnieje możliwość wpisania kilku obywatelstw.