student

Jak należy zaraportować w POL-onie sytuację, gdy student został skreślony, a następnie powraca na studia?

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?

Jak zaraportować w systemie sytuację studenta przyjętego na drugą specjalność na tym samym kierunku studiów? Jak wprowadzić go dwukrotnie na ten sam kierunek, gdy w POL-on nie ma rozróżnienia na specjalności studiów?

W jaki sposób prawidłowo zaraportować studenta, który w trakcie semestru został zawieszony w prawach studenta?