W odniesieniu do kontynuacji studiów po skreśleniu może wystąpić jedna z dwóch sytuacji:

  1. Student został prawomocnie skreślony (została wydana decyzja o skreśleniu, która stała się ostateczna), a następnie wznawia studia na tym samym kierunku – na podstawie przepisów regulaminu studiów. W tym przypadku nie ma podstawy, aby usuwać datę skreślenia z POL-on. Uczelnia powinna zarejestrować studentowi nowe studia na wskazanym kierunku, z nową datą rozpoczęcia i odpowiednim semestrem (uczelnia decyduje, na którym semestrze student może wznowić studia). W rezultacie będzie widoczne, że student został skreślony i wznawiał studia.
  2. Student został skreślony, ale odwołał się i decyzja o skreśleniu została uchylona. Uczelnia nie powinna wprowadzać do POL-onu daty skreślenia, jeśli decyzja nie jest ostateczna (w POL-onie powinny być rejestrowane jedynie decyzje ostateczne). Jeśli jednak taka data została już wprowadzona, a następnie decyzja o skreśleniu została uchylona w wyniku odwołania, to uczelnia powinna usunąć datę skreślenia i zarejestrować studenta na kolejny semestr.