data skreślenia

Proszę o opisanie ścieżki postępowania w przypadku osoby, która była zarejestrowana w ramach trybu przygotowywania rozprawy „studia doktoranckie”, następnie zdecydowała się na tryb eksternistyczny.

Jak należy zaraportować w POL-onie sytuację, gdy student został skreślony, a następnie powraca na studia?

Jakie operacje można wykonać u studentów ze studiami zakończonymi tj. po wprowadzeniu daty skreślenia lub obrony?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Kiedy należy wprowadzić datę skreślenia do systemu?

Co oznacza w Systemie POL-on data skreślenia? Jaką datę uczelnia powinna wpisać w pole data skreślenia?