Doktorant powinien znaleźć się w wykazie Osób ubiegających się o stopień doktora z trybem studia doktoranckie. W danych doktoranta po zaznaczeniu pola „Skreślono z listy doktorantów lub zakończono studia”, powiązanie z postępowaniem awansowym w trybie studia doktoranckie zostanie utracone.

Jeśli doktorant przygotuje rozprawę w trybie eksternistycznym, należy wykonać poniższe czynności:

  • w module Postępowania awansowe skorygować tryb postępowania (z trybu studia doktoranckie na eksternistyczny),
  • w module Osoby ubiegające się o stopień doktora
    • zarejestrować doktoranta ponownie, z nowym trybem (eksternistyczny), a następnie
    • powiązać nowy rekord ze skorygowanym postępowaniem awansowym.