Data skreślenia jest to data określona w treści decyzji (np. koniec semestru) albo data wydania decyzji (widniejąca na decyzji).