W tym rekordzie należy zaznaczyć pole „Skreślono z listy doktorantów lub zakończono studia” i wprowadzić nowy rekord z trybem eksternistycznym.

Zobacz także:

Jak odzwierciedlić w systemie przypadek doktoranta, który kształcił się w starym trybie (studia doktoranckie) lub został skreślony z listy doktorantów, a ostatecznie obronił pracę doktorską eksternistycznie?