Datę skreślenia można wprowadzić w dniu otrzymania potwierdzenia doręczenia decyzji (ale może to wymagać korekty po wydaniu decyzji ostatecznej). Najlepiej wprowadzić datę skreślenia po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji i braku wniesienia przez studenta wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy (tzw. odwołanie) – wtedy decyzja staje się ostateczna.