Po wprowadzeniu do danych studenta daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów można dokonać korekty w zakresie sekcji/pól:

  • dane osobowe (w tym obywatelstwo – o ile korekta nie wpływa na studia),
  • dane identyfikacyjne,
  • data skreślenia lub ukończenia studiów,
  • numer dyplomu,
  • tytuł zawodowy,
  • data końcowa obowiązywania podstawy przyjęcia i kształcenia cudzoziemca,
  • data końcowa obowiązywania podstawy zwolnienia z opłat.

W przypadku zmiany obywatelstwa cudzoziemca na obywatelstwo polskie (i na odwrót) zmiana uda się, gdy data zmiany jest późniejsza niż data rozpoczęcia studiów. Zarejestrowanie tej zmiany z datą równą dacie rozpoczęcia studiów nie uda się, ponieważ wpływa to na studia.