wykaz studentów

Czy w wykazie rejestrujemy studentów, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus na jeden semestr lub na dwa semestry? Co w przypadku, gdy decyzja o pozostaniu na drugi semestr zapadła dopiero po zakończeniu semestru, na który przyjechał?

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?

W jaki sposób prawidłowo zaraportować studenta, który w trakcie semestru został zawieszony w prawach studenta?

W jaki sposób rejestrować informację o numerze dyplomu studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym?

W jaki sposób rejestrować semestry studiów studenta realizującego studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym, jeżeli część kształcenia realizowana jest poza granicami kraju?

Jaką datę rozpoczęcia studiów należy wprowadzić do wykazu studentów w przypadku kształcenia cudzoziemca na studiach wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym, jeżeli student przyjeżdża do Polski w trakcie studiów?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, który realizuje studia kończące się uzyskaniem odrębnych dyplomów wydanych przez polską i zagraniczną uczelnię (tzw. podwójny dyplom)? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia prowadzone z uczelnią zagraniczną w ramach współpracy, które jednocześnie nie są studiami wspólnymi w myśl art. 60 UPSWiN?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej?

Kiedy należy wprowadzić studenta-cudzoziemca do wykazu studentów?

Do kiedy będzie dostępne zgłaszanie studentów przez POL-on 1.0 w formacie XSD 7.6?

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma listy uprawnień do kierunku chociaż była w starym POL-onie?