Wszyscy studenci określonego kierunku studiów, którzy realizują program studiów tego kierunku, i którym w wyniku ukończenia tych studiów polska uczelnia nada tytuł zawodowy i wyda dyplom ukończenia studiów są – zgodnie z obowiązującymi przepisami – rejestrowani przez tę uczelnie w wykazie studentów.

Jeżeli więc ww. studenci studiują na studiach prowadzonych przy współpracy z podmiotem zagranicznym, to ich dane także powinny zostać zarejestrowane w Systemie POL-on.