Jeżeli dyplom wspólny wydała uczelnia polska, do wykazu studentów należy wprowadzić polski numer dyplomu.

Jeżeli odrębne dyplomy wydała uczelnia polska i zagraniczna, do wykazu studentów należy wprowadzić polski numer dyplomu.

Jeżeli dyplom wspólny wydała tylko uczelnia zagraniczna, należy wprowadzić numer dyplomu zagranicznego. W przypadku gdy dyplom zagraniczny nie posiada numeru, należy wprowadzić informacje opisowe, które pozwolą zidentyfikować dyplom.