studia wspólne

Jaką wartość należy wskazać w danych studenta dotyczących studiów, które zostały zmienione ze studiów samodzielnych na wspólne lub ze studiów wspólnych na samodzielne (znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych”)?

Czy w danych studenta można wprowadzić wartość „Tak” w polu „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” dla studiów aktualnie prowadzonych w sposób samodzielny, które były przez pewien czas prowadzone wspólnie z innym podmiotem? W tym przypadku nie wszyscy studenci danego kierunku odbywają kształcenie na studiach wspólnych, a jedynie studenci określonych roczników.

W jaki sposób rejestrować punkty ECTS uzyskane poza granicami kraju w ramach studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym?

W jaki sposób rejestrować informację o numerze dyplomu studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym?

W jaki sposób rejestrować semestry studiów studenta realizującego studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym, jeżeli część kształcenia realizowana jest poza granicami kraju?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, który realizuje studia kończące się uzyskaniem odrębnych dyplomów wydanych przez polską i zagraniczną uczelnię (tzw. podwójny dyplom)? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym na podstawie Art. 60 UPSWiN?