Studia mogą być wspólne albo prowadzone samodzielnie. W określonym czasie studia mogą być tylko jednego typu, tj.:

  • W okresie, gdy studia są wspólne można rekrutować tylko na studia wspólne. Znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” powinien przyjmować wartość „Tak” dla studentów przyjętych na I semestr studiów w okresie, gdy studia były wspólne.
  • W okresie, gdy studia są prowadzone samodzielnie można rekrutować tylko na studia samodzielne. Znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” powinien mieć wartość „Nie” dla studentów przyjętych na I semestr studiów w okresie, gdy studia były prowadzone samodzielnie.

Student może kontynuować studia na kierunku prowadzonym samodzielnie, nawet jeżeli w trakcie studiów kierunek uległ zmianie na wspólny (pojawił się podmiot współprowadzący).
Student może kontynuować studia na kierunku wspólnym, jeżeli w trakcie studiów kierunek uległ zmianie na prowadzony samodzielnie (pojawiła się data zakończenia współpracy).

Na uczelni w tym samym czasie mogą więc być zarejestrowani studenci, dla których znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” może mieć wartość „Nie” oraz studenci z wartością „Tak”. Sytuacja taka jest dopuszczalna, jeżeli kierunek był okresowo współprowadzony.

Zobacz więcej:

Czy w danych studenta można wprowadzić wartość „Tak” w polu „Czy realizuje studia wspólne” dla studiów aktualnie prowadzonych w sposób samodzielny, które były przez pewien czas prowadzone wspólnie z innym podmiotem?