Stanowisko ministerstwa:

W sytuacji, gdy określone podmioty (uczelnie lub uczelnia z innym niż uczelnia podmiotem – art. 60 ust. 1 ustawy) rozpoczynają prowadzenie studiów wspólnych, od chwili rozpoczęcia ich prowadzenia (w Systemie POL-on – od momentu oznaczenia studiów jako studiów wspólnych) uczelnia może rekrutować nowych studentów jedynie na studia wspólne.

Uczelnie prowadzące w przedstawionej sytuacji studia w sposób samodzielny mogą jedynie dokończyć już rozpoczęte kształcenie, bez możliwości rekrutacji nowych roczników. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku decyzji o zaprzestaniu prowadzenia studiów wspólnych. Wówczas możliwe jest dokończenie rozpoczętego na studiach wspólnych kształcenia, przy czym rekrutacja może odbywać się jedynie na studia prowadzone przez uczelnie/-ę w sposób samodzielny. W przedstawionych przypadkach możliwe jest jednoczesne posiadanie studentów na studiach wspólnych oraz na studiach prowadzonych samodzielnie, ale jedynie do momentu zakończenia kształcenia rozpoczętego przed zmianą trybu prowadzenia studiów (na studia wspólne albo studia prowadzone samodzielnie). Nie jest natomiast możliwa sytuacja, w której podmioty, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia studiów wspólnych, przeprowadzają rekrutację zarówno na studia wspólne, jak i na studia prowadzone samodzielnie. W przedstawionym przypadku możliwa jest jedynie rekrutacja na studia wspólne.

Podobna zasada dotyczy zmiany trybu prowadzenia studiów ze studiów wspólnych na studia prowadzone samodzielnie. Wówczas możliwa jest jedynie rekrutacja na studia prowadzone w sposób samodzielny.

Zobacz także:

Jaką wartość należy wskazać w danych studenta dotyczących studiów, które zostały zmienione ze studiów samodzielnych na wspólne lub ze studiów wspólnych na samodzielne (znacznik „Czy realizuje kształcenia na studiach wspólnych”)?