Obecnie punkty ECTS uzyskane poza granicami kraju należy wykazywać w liczbie punktów ECTS uzyskanych po zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym – lat studiów.

Punkty ECTS powinny być rejestrowane w postaci zagregowanej (suma punktów ECTS uzyskanych poza granicami kraju z punktami ECTS uzyskanymi w trakcie realizacji programu studiów w polskiej uczelni powinna zostać uwzględniona w semestrach studenta wykazanych w Systemie POL-on, tj. w semestrach, w których student realizował studia w polskiej uczelni).