Cudzoziemiec, który studiuje w ramach studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym, powinien zostać zarejestrowany w wykazie studentów, jeżeli przebywa w polskiej uczelni przynajmniej jeden semestr studiów. Student studiów wspólnych jest studentem polskiej uczelni, dla którego powinny zostać wykazane tylko semestry realizowane w Polsce.

W sprawozdaniu S-10 cudzoziemcy kształcący się na studiach wspólnych powinni być wykazywani jako studenci studiujący w pełnym cyklu.