Zgodnie ze stanowiskiem ministerswta studenci przebywający w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej nie są studentami polskiej uczelni i nie są wprowadzani do systemu POL-on.

Więcej w poniższym wpisie:

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej?