Obecnie w obszarze studentów obowiązuje wersja schematu oznaczona jako 7.6.1, która będzie wykorzystywana w roku akademickim 2019/2020. W tym roku akademickim nie są planowane istotne modyfikacje schematu, choć dopuszczamy wprowadzenie drobnych zmian w postaci dodatkowych, nieobowiązkowych pól. Schemat pliku importowego może ulec modyfikacjom w związku z planowaną przebudową systemu. Informacja o proponowanych zmianach zostanie umieszczona na stronach pomocy z odpowiednim wyprzedzeniem.