Kluczowym czynnikiem decydującym o rejestracji studenta-cudzoziemca w wykazie studentów, jest podstawa prawna jego pobytu na polskiej uczelni.

Student-cudzoziemiec powinien zostać wprowadzony do wykazu studentów, jeżeli posiada status studenta polskiej uczelni, w której realizuje kształcenie na studiach.