Jeżeli kierunek nie jest dostępny w wykazie studentów 2019/2020, należy sprawdzić czy jest dostępny w module kierunków w Systemie POL-on 2.0. Jeżeli kierunku nie ma w wykazie kierunków w Systemie POL-on 2.0 oznacza to, że nie został zmigrowany lub dostosowany do nowej ustawy. W takiej sytuacji należy zwrócić się do MNiSW z prośbą o wyjaśnienie braku kierunku.