zmiana biznesowa

Jak należy uaktualnić rekord osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w przypadku zmiany nazwiska – i co za tym idzie – zmiany wzoru podpisu, pieczęci imiennej i parafy?

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?