Przyczyna najpewniej leży w braku odpowiednich uprawnień (uprawnienia do poszczególnych akcji opisane są tu). Jednak należy pamiętać, że plik zawierający całość sprawozdania, zawiera dokładnie te same dane, co raporty z danych statystycznych dla poszczególnych działów. Toteż pobranie danych statystycznych z poziomu poszczególnych działów daje ten same efekt.