Nie. Zawsze należy wyjaśnić przyczyny tego braku. Mogą być one następujące:

– szablon został pobrany przed dodaniem kierunku do wykazu. W takiej sytuacji należy ponownie pobrać szablon, powinien zawierać on już zaktualizowany słownik,
– kierunek jest prowadzony przez kilka uczelni, a nasza uczelnia nie jest główną prowadzącą. W takiej sytuacji studenci będą wykazywani przez uczelnię, która została wskazana jako główna prowadząca, nie należy ich wykazywać na naszym sprawozdaniu,
– kierunek ma wskazany jako kod ISCED „Obszar nieznany (9999)”. Występował problem z generowaniem takich kierunków na liście, który jednak został już rozwiązany. Należy ponownie pobrać szablon, kierunek powinien już być uwzględniony na liście,
– jeśli żadna z tych przyczyn nie ma zastosowania, należy zgłosić ten problem poprzez system zgłoszeń.

Nigdy nie należy dopisywać kierunku nie uwzględnionego na pobranej liście.