Według dotychczasowych ustaleń ministerstwa – sprawozdawczość Instytutów Sieci Łukasiewicz obowiązuje od momentu utworzenia Instytutu.