Stanowisko ministerstwa:
W parametrze Lzprofi należy uwzględnić osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne tj. zajęcia związane z kształceniem studentów i doktorantów. W przypadku kształcenia studentów dotyczy to tych zajęć, za które student uzyskuje punkty ECTS. Mogą mieć one formę zajęć obligatoryjnych lub fakultatywnych (z grupy zajęć do wyboru).

Do liczby 60 godzin nie wlicza się zajęć realizowanych na studiach podyplomowych ani w ramach innych form kształcenia.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi wprowadzania godzin zajęć do modułu Pracownicy w Systemie POL-on, w zakresie liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia (kwestia wynikająca z art. 73 ust. 2 PSWN – nie jest to pensum), uwzględnia się jedynie godziny planowane wynikające z programem studiów danego kierunku. Nie powinny być w wykazie uwzględniane godziny zajęć realizowane poza programem studiów danego kierunku.