W wykazie pracowników w zakładce „Prowadzone zajęcia” rejestrujemy fakt prowadzenia zajęć w szkole doktorskiej, a nie liczbę godzin (zacytowany pkt 3. ust. 7 paragrafu 2 rozporządzenia został uchylony nowelizacją z dnia 22 grudnia 2020 r.). W rekordzie wskazujemy szkołę doktorską i program kształcenia. Informacje te są zaciągane z modułu Szkoły doktorskie.

Więcej we wpisie: Dane pracownika – Prowadzone zajęcia – Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej – Pomoc POL-on (nauka.gov.pl)