Dane należy skorygować we wcześniej importowanym pliku (jeśli wymagana jest aktualizacja słownika kierunków, należy ponownie pobrać szablon zawierający aktualny słownik) i zaimportować go ponownie. Następnie należy zaczekać na odświeżenie danych statystycznych.