Analogicznie jak w poprzednich latach jest przewidziany mechanizm odsyłania do korekty sprawozdań, w których już po ich zatwierdzeniu zostały wykryte błędy. Odesłać sprawozdania do korekty może jedynie uprawniony pracownik Ministerstwa lub GUS.