Okres przejściowy został wydłużony do 28.04. 2020 r. Od tego momentu będzie obowiązywało raportowanie ciągłe. Dane dotyczące studentów (do momentu migracji danych) wprowadzamy w starej aplikacji.