Data i czas ostatnich wyliczeń wyświetlana jest:

– w nagłówku sprawozdania, w polu: „Data wyliczenia danych”,
– w nagłówku pobranego raportu z danych statycznych,
– w nagłówku pobranego raportu z błędów walidacyjnych,
– w nagłówku pobranego raportu z danych źródłowych.