W polu „Rok uzyskania stopnia” należy wpisać rok uznania stopnia, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji.

Do ustalenia klasyfikacji dziedziny i dyscypliny stopnia nostryfikowanego również powinna być brana pod uwagę data uznania stopnia.