dziedziny i dyscypliny

Czy należy zmieniać dyscyplinę studiów doktoranckich jeżeli jest inna niż dyscyplina, w której został wszczęty przewód doktorski (na nowych zasadach)?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Dlaczego przy rejestracji szkoły doktorskiej nie wyświetlają mi się wszystkie dziedziny/dyscypliny?

Dlaczego nie mogę zapisać szkoły doktorskiej? Wyświetla się komunikat „W celu utworzenia szkoły doktorskiej należy podać większą liczbę dyscyplin”

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy nostryfikowany?

Czy kolejność dyscyplin wymienionych w sekcji „Oświadczenie N” w module Pracownicy ma znaczenie?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy autonostryfikowany?

Czy w POL-onie 1 w module Doktoranci będzie zmieniony słownik dyscyplin na nowe dyscypliny?

Czy złożone w systemie oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin może przestać obowiązywać?