W aspekcie ewaluacji kolejność dyscyplin wymienionych w oświadczeniu o liczbie N nie ma znaczenia.

Nieco inaczej sprawa wygląda z technicznego punktu widzenia: informacja o kolejności dyscyplin była wykorzystywana podczas migracji danych z PBN Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.0. Pracownikom posiadającym dwie dyscypliny była przypisywana do publikacji pierwsza dyscyplina. Importer Publikacji mógł dokonać zmiany w tym zakresie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/etapy-migracji/.

Celem tego rozwiązania była optymalizacja pracy z danymi. Chodziło o to, aby nie trzeba było przypisywać dyscypliny przy każdym osiągnięciu pracownika, a jedynie dokonać weryfikacji tam, gdzie przypisana jest dyscyplina o drugorzędnym znaczeniu.