ewaluacja

Jakie projekty będą uwzględniane w ewaluacji – współfinansowane z NAWA (np. tylko Preludium BIS) czy wszystkie finansowane z NAWA?

Gdzie znajdę informację o tym jakie projekty będą uwzględnione w procesie ewaluacji?

Czy oświadczenie autora upoważniające do wykazania osiągnięć w ewaluacji może być złożone z wyprzedzeniem za cały okres ewaluacji?

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Czy patent lub odmiana będzie zaliczona w procesie ewaluacji, jeśli jej twórca nie jest już pracownikiem i nie może złożyć oświadczenia (nie żyje)?

W jakich dyscyplinach podmiot może rozliczyć patent i na jakiej podstawie? Czy autor patentu może zadeklarować patent tylko do własnej dyscypliny?

Co ze wzorami przemysłowymi? Wzory przemysłowe do końca 2018 roku były punktowane zgodnie z „starym” rozporządzeniem z 2016 roku.

Czy patenty mogą być przypisane do innych dyscyplin niż te zadeklarowane przez pracownika i zarejestrowane w systemie POL-on w danych kadrowych?

Jak powiązać pracownika, który był w trakcie okresu ewaluacji pracownikiem, a w chwili obecnej już nie jest (np. przebywa na emeryturze)?

Do kogo można kierować pytania merytoryczne dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej?

Gdzie wprowadzać osiągnięcia naukowe i artystyczne osoby ubiegającej się o stopień doktora?

Czy kolejność dyscyplin wymienionych w sekcji „Oświadczenie N” w module Pracownicy ma znaczenie?

Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?

Czy dane z modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych będą wykorzystywane do algorytmu na potrzeby ewaluacji?