Podmiot sprawozdaje patenty bez wskazywania dyscypliny, natomiast to pracownik lub doktorant wskazuje w oświadczeniu upoważniającym Podmiot do wykazania osiągnięcia naukowego w ewaluacji w jakiej dyscyplinie jest wykonywany utwór, w tym przypadku konkretny patent. Pracownik może wskazać dowolną dyscyplinę.

Proszę mieć tylko na uwadze, że do ewaluacji brane są osiągnięcia naukowe, które odpowiadają prowadzonej dyscyplinie przez dany podmiot i sprawdzeniu czy pracownik wskazał dyscyplinę, w której oświadczył prowadzenie działalności naukowej. W przypadku zarejestrowania w systemie oświadczenia upoważniającego do wykazania w ewaluacji w którym dyscyplina jest inna niż dyscyplina oświadczona przez pracownika w oświadczeniu o dyscyplinach otrzymają Państwo alert, iż dana jest niezgodna z oświadczoną dyscypliną w oświadczeniu o dyscyplinach.