oświadczenie upoważniające

Dlaczego na wydruku zbiorczego oświadczenia dot. ewaluacji nie znalazły się wszystkie osiągnięcia oświadczone przez pracownika lub doktoranta?

Czy oświadczenie autora upoważniające do wykazania osiągnięć w ewaluacji może być złożone z wyprzedzeniem za cały okres ewaluacji?

Skąd mogę pobrać wzór oświadczenia upoważniającego?

Czy patent lub odmiana będzie zaliczona w procesie ewaluacji, jeśli jej twórca nie jest już pracownikiem i nie może złożyć oświadczenia (nie żyje)?

W jakich dyscyplinach podmiot może rozliczyć patent i na jakiej podstawie? Czy autor patentu może zadeklarować patent tylko do własnej dyscypliny?

Czy patenty mogą być przypisane do innych dyscyplin niż te zadeklarowane przez pracownika i zarejestrowane w systemie POL-on w danych kadrowych?

W którym miejscu należy dołączyć oświadczenie upoważniające?

Czy można wprowadzić jedno zbiorcze oświadczenie z kilkoma osiągnięciami jednego pracownika?