Stanowisko ministerstwa: Tego typu oświadczenie może rodzić pewne trudności, zwłaszcza w kontekście zmian miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ewaluacji bierze się pod uwagę wyłącznie osiągnięcia naukowe powstałe w związku z zatrudnieniem w podmiocie (nie dotyczy osiągnięć artystycznych). Jest to kwestia wewnętrzna podmiotu i pracownika.