Ministerstwo nie opublikowało wzoru tego oświadczenia w aktach prawnych. Treść oświadczenia i sposób jego zbierania od pracowników/doktorantów zależy od Instytucji.

Proszę mieć na uwadze, że w systemie będziecie Państwo podawać trzy informacje: dziedzina, dyscyplina, data złożenia oświadczenia.