W systemie nie gromadzimy plików oświadczeń. W module Patenty i prawa ochronne umieszczamy jedynie informacje zawarte w oświadczeniu upoważniającym do wykazania osiągnięcia, które Państwo powinniście gromadzić u siebie (w wersji papierowej lub elektronicznej).

W zarejestrowanym osiągnięciu w sekcji „Oświadczenia” wprowadza się dane z oświadczenia (dziedzina, dyscyplina, data złożenia), odzwierciedlając dane gromadzone w Instytucji. Dane te wprowadza się dla twórcy lub hodowcy powiązanego z pracownikiem lub doktorantem jednostki.