Dane w systemie przetwarzane są co około 6 godzin. Jeżeli wprowadziłeś do systemu POL-on lub PBN nowe informacje, poczekaj, aż system odświeży dane.