Pracownicy z ustanym zatrudnieniem (w tym też emerytowani) są również wyszukiwani przez system. Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja pracownika. Tylko powiązanym twórcom/hodowcom z pracownikiem lub doktorantem jednostki można dodać informacje o oświadczeniu upoważniającym jednostkę do wykazania osiągnięcia w procesie ewaluacji.