Nie bezpośrednio. Dane o stopniach i tytułach będą uzupełniały dane w module Pracownicy w odniesieniu do pracowników, którzy są uwzględniani w ewaluacji.