Tak. Obowiązek rejestracji projektów nie jest warunkowany udziałem w ewaluacji.