Wszystkie merytoryczne pytania dotyczące ewaluacji należy zgłaszać mailowo na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.