Stanowisko ministerstwa: W ewaluacji uwzględnia się projekty finansowane przez NCN, a także współfinansowane łącznie przez NCN i NAWA.