Oświadczenie o dyscyplinie może być zakończone w trzech przypadkach:

  • pracownik zakończył zatrudnienie w danym podmiocie,
  • pracownik złożył nowe oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin w danym podmiocie (może to zrobić po upływie dwóch lat od złożenia poprzedniego oświadczenia w danym podmiocie),
  • pracownikowi wprowadza się datę ustania oświadczenia o reprezentowaniu dyscyplin w danym podmiocie po upływie dwóch lat od jego złożenia.

W przypadku popełnienia błędu i potrzeby korekty wprowadzonych danych zapoznaj się z komunikatem:

https://polon2.opi.org.pl/informacje/aktualnosci/o/10/zniesienie-walidacji-blokujacej-zmiany-w-obszarze-oswiadczen-o-dyscyplinach-i-n/494034