Jeśli przy zapisywaniu danych szkoły doktorskiej system wyświetlił błąd: „W celu utworzenia szkoły doktorskiej należy podać większą liczbę dyscyplin” upewnij się, że zatwierdziłeś wybraną dyscyplinę. Aby zatwierdzić wybraną dyscyplinę, kliknij zielony znacznik z prawej strony ekranu. Tak samo zrób przy kolejnej wybranej dyscyplinie.

Pamiętaj, że każda szkoła doktorska musi być prowadzona w co najmniej dwóch dyscyplinach. Wyjątek stanowią szkoły prowadzone w dyscyplinie w zakresie teologii albo kultury fizycznej, albo dyscyplinie artystycznej.

Dopiero po wybraniu i zatwierdzeniu w ten sposób każdej dyscypliny, możesz skorzystać z przycisku „Zapisz”. Za jego pomocą zapisujesz całą kolekcję wybranych i zatwierdzonych uprzednio dyscyplin.

Prawidłowo zatwierdzoną dyscyplinę, w której podmiot prowadzi szkołę doktorską widać na poniższym zrzucie ekranu. W przypadku, gdy nie zatwierdzisz jednej dyscypliny, nie możesz dodać kolejnej.